Οριστική & Μόνιμη Λύση κατά της Υγρασίας

Εξαλείφει μια για πάντα την υγρασία που
ανεβαίνει στους τοίχους από το έδαφος!

Η συσκευή Humitech μπορεί να καλύψει μια περιοχή έως και 240 τ.μ. και μπορεί να καλύψει το υπόγειο ή το ισόγειο εντός της επιφάνειας επιρροής της, ανάλογα που θα τοποθετηθεί.
Η προχωρημένη τεχνολογία της συσκευής Humitech σταματά την ανερχόμενη υγρασία και επιτρέπει τη φυσική εξάτμιση και απόρριψη του νερού που υπάρχει στον τοίχο καθιστώντας το περιβάλλον υγιεινό χωρίς οσμές.

Πώς εξηγείται η δημιουργία της Υγρασίας;

Κάτω από ένα σπίτι υπάρχουν υδροφόρα στρώματα και υπόγεια ύδατα τα οποία γίνονται αιτία να απορροφώνται από τους τοίχους και να δημιουργείται υγρασία εξαιτίας του ηλεκτρικού φαινομένου της ηλεκτρώσμωσης.

Τα θετικώς φορτισμένα μόρια του νερού έλκονται προς τα πάνω λόγω του αρνητικού φορτίου των τοιχωμάτων και της έλξης που αυτά ασκούν.

Το νερό ανεβαίνει στους τοίχους, διεισδύει στα δάπεδα και τα άλλα στοιχεία του σπιτιού, καθώς το αρνητικό φορτίο των τοίχων το έλκει, δημιουργώντας έτσι υγρασία, κηλίδες και άλατα που καταστρέφουν το σοβά.

Πώς λύνει το πρόβλημα η συσκευή Humitech;

Η συσκευή Humitech αλλάζει το θετικό φορτίο των μορίων νερού που βρίσκονται μέσα στους τοίχους και το κάνει αρνητικό ακυρώνοντας έτσι το φαινόμενο.
Το νερό αρχίζει να ρέει πάλι προς τα κάτω λόγω της δύναμης της βαρύτητας.

Οι τοίχοι και το πάτωμα στεγνώνουν εντελώς.
Το νερό ρέει πίσω στο έδαφος.
Η συσκευή Humitech συνεχίζει να λειτουργεί και δημιουργεί «έναν μόνιμο προστατευτικό μηχανισμό» στο σπίτι, αποτρέποντας έτσι και μελλοντικές ανόδους του νερού.

Η συσκευή παραμένει μόνιμα συνδεδεμένη στο ρεύμα, ακόμα και μετά το στέγνωμα των τοίχων έτσι ώστε η προστασία των τοίχων να είναι μόνιμη.
Κάθε άλλη “εναλλακτική λύση” δεν λύνει μόνιμα το πρόβλημα, αλλά προσωρινά.

Δείτε το πριν και το μετά από τοποθετήσεις της συσκευής Humitech που ήδη έχουν γίνει.

Πριν

Μετά

Πριν

Μετά

Πριν

Μετά

Εντυπώσεις Πελατών

Οι Πελάτες μας στην Ελλάδα

Ενδεικτικές Τοποθετήσεις Συσκευών Humitech

Δείτε όλες τις πιστοποιήσεις

EN 60335-1:2012 +A11 +A13 +A14 +A15 +A1+A2
EN 62233 :2008

EN IEC 63000:2018

EN 55014-1:2017 + A11:2020
EN 55014-2 :2015

Αποκτήστε την τώρα!

Δείτε πώς δημιουργείται η υγρασία και πώς η συσκευή Humitech δίνει μόνιμη λύση

Συχνές Ερωτήσεις

Ναι. Η συσκευή «Humitech» είναι απόλυτα ασφαλής σύμφωνα με πιστοποιήσεις υγείας που ισχύουν σε όλη την Ευρώπη.

Ο χρόνος ποικίλει και εξαρτάται από το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένος ο τοίχος.
Όσο πιο συμπαγές είναι το υλικό, τόσο περισσότερος χρόνος απαιτείται για να στεγνώσει ο τοίχος.
Γενικά σε 3-6 μήνες μπορεί να παρατηρηθεί αξιοσημείωτη βελτίωση, με τις «γνωστές μυρωδιές» από τη υγρασία να έχουν εξαφανιστεί.
Το πλήρες στέγνωμα των τοίχων ολοκληρώνεται σε μια περίοδο 6 έως 36 μηνών.
Η συσκευή δουλεύει κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.
Μπορεί να αντιμετωπίσει την υγρασία που ανεβαίνει από το έδαφος στους τοίχους και τα δάπεδα υπογείων και ισογείων, δεδομένου ότι η συσκευή παρέχει μια προστατευτική επιρροή σε μια μεγάλη ακτίνα γύρω της.
Η συσκευή δεν προστατεύει από την υγρασία που συγκεντρώνεται στις οροφές, τους τοίχους κ.λπ. λόγω υγροποίησης των υδρατμών που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα των εσωτερικών χώρων.

Μια συσκευή Humitech καλύπτει, ανάλογα με τον τύπο της, μια επιφάνεια μέχρι 240 τετραγωνικά μέτρα κατοικίας (εάν τοποθετηθεί σε τοίχο στο κέντρο του σπιτιού)

Η συσκευή δεν χρειάζεται καμιά συντήρηση.
Πρέπει απλώς να μένει συνδεδεμένη μόνιμα σε ηλεκτρικό ρεύμα για να λειτουργεί και να παράγει τα ευεργετικά της αποτελέσματα.
Μετά από 6 μήνες από την εγκατάσταση, είναι απαραίτητο να αφαιρεθούν οι κατεστραμμένοι σοβάδες και να χρησιμοποιηθεί κάποιο υλικό που εμποδίζει τη δημιουργία των αλάτων (υπάρχουν παρόμοια υλικά στο εμπόριο).
Αυτό επειδή τα άλατα που έχουν συσσωρευτεί στους τοίχους, αν παραμείνουν, μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα μελλοντικά.
Ακολούθως μπορεί να γίνουν οι χρωματισμοί.
Η συσκευή έχει την ικανότητα να στεγνώσει την υγρασία από ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΑ: Τούβλα, πέτρα, τσιμέντο, οπλισμένο σκυρόδεμα.
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: Περιμετρικούς τοίχους, εσωτερικούς τοίχους, δοκούς και κολώνες, δάπεδα και ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΤΗΡΙΟ

Η συσκευή έχει ισχύ μικρότερη των 2 Watt, άρα η μέση κατανάλωση είναι περίπου 1ευρώ τον μήνα

Τα πλεονεκτήματα που παρέχει η συσκευή πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι α) Δεν απαιτούνται πλέον συντηρήσεις κάθε τόσο, σε χρώματα και σοβάδες, β) οι τοίχοι στεγνώνουν οριστικά, γ) ένα υγιές περιβάλλον για όλους. Η συσκευή διατίθεται σε μοντέλα με διαφορετικό εύρος δράσης για κάθε τύπο συσκευής. Η τιμή είναι πλεονεκτική σε σχέση με τα οφέλη που παρέχει και τη μονιμότητα των αποτελεσμάτων.

Ναι. Εκτός από την εγγύηση δύο ετών από τον νόμο, επεκταθήκαμε σε πέντε χρόνια. Ωστόσο η λειτουργία της συσκευής διαρκεί για μια ζωή.